Posted on

Filmens beståndsdelar

Film består av bilder som spelas upp i en så hög hastighet att det mänskliga ögat uppfattar deras övergångar som rörelse. Idag består flertalet filmer av både ljud och bild, men bara bilden är ett måste för att ett verk ska räknas som en film. Därför är det bilden man utgår ifrån när man delar in filmens beståndsdelar.

Det första som behövs för att skapa film är en idé om vad filmen ska handla om. För längre verk används för det mesta ett nerskrivet manus som är en sammansättning idéer som tillsammans skapar filmens handling. Manuset används sedan som utgångspunkt när materialet ska spelas in och inte sällan innehåller det även idéer om hur bilderna ska sättas ihop senare i processen. Vid manusskrivande används ofta narrativa mallar/konventioner som testats fram tidigare i historien, antingen genom att manuset följer konventionerna eller genom att vända och vrida på dem för att skapa någonting nytt.

Det fysiska rummet en kamera tar sina filmfoton från går under samlingsnamnet ”mise en scène”. Den utgörs av platsens utseende, skådespelarna (eller andra subjekt), samtliga föremål som syns i bild, samt objekt som påverkar bildens ljus eller ljud utan att själva synas. Mise en scène kan ses som en form av rörlig scen som spelar upp materialet filmen har att jobba med.

På scenen placeras kameran. Valet av var kameran ska placeras kallas cinematografi och påverkar både vilka delar av scenen som kommer fram samt hur de delarna uppfattas av åskådaren. Exempel på cinematografi är att få in en vinkel på kameran som släpper in rätt typ av ljus, eller att få kameran på ett avstånd till subjektet som passar för filmscenen. När alla bilder för filmen tagits ska de klippas ihop till en sammanhängande film. Det är allmänt bevisat att människors intryck av en bild sker i relation till andra bilder, vilket gör klippning till en finkänslig process som behöver göras mycket noggrant för att göras väl.

Efter att filmen klipps klart är det sista steget att förstärka det färdiga bildmaterialet. Det kan handla om filmmusik som förstärker känslan av en scen, visuella specialeffekter, ljud från det mest vardagliga av föremål och även att synka de ljudspår som spelas in samtidigt som bilden. Självfallet är kronologin egentligen inte så simpel. Pålagd musik och specialeffekter bör man ha någorlunda koll på redan när man klipper film och det finns till och med regissörer som Sergio Leone som anpassade hela inspelningar till musikens rytm.