Posted on

Reklamfilmens kraft

Film är ett av de medium som allra starkast påverkar den som tittar. Kombinationen av rörlig bild, musik och ljud ger enormt stora möjligheter att framkalla känslor och intryck hos publiken. Inom spelfilmen är detta ett sätt att få fram ett konstnärligt budskap, men film är samtidigt ett effektivt redskap för marknadsföring och varumärkesbyggande.

Många produktionsbolag arbetar med regissörer och filmare som inte håller sig inom det ena eller andra fältet. Exemplet Roy Andersson är bra för att visa på att det går att hålla sin konstnärliga integritet intakt inom reklamfältet. Andersson har i karriären skapat över 300 reklamfilmer och samtidigt behållit sin status som filmkonstnär. Hos Svenska filminstitutets filmarkiv bjuds exempel på inspirerande reklamfilmer ur Anderssons karriär.

Film skapar bestående minnen

Kanske är det så att du till och med har starkare minnen av reklamfilmer än av spelfilmer? Bästa-listor för reklamfilm genom tiderna är ofta underhållande tidsresor:https://www.resume.se/marknadsforing/reklam/resume-listar-sveriges-10-basta-reklamfilmer-genom-tiderna/ när det begav sig. Mediets korta form och upprepade sändningstillfällen hjälper säkert till med att pränta in avsändarens budskap, men det är också tydligt vilken ambitionsnivå som ligger bakom i arbetet med de mest lyckade reklamfilmerna.

Om du inte helt vill försjunka i reklamfilmens historiska höjdpunkter kan du ge dig i kast med nomineringslistan till årets Roygala. Galan, som utser årets bästa reklamfilmer, är döpt efter nestor Roy Andersson och ett eftertraktat pris för filmskapare. 2021 är konkurrensen så stark att de utökat nomineringen med en extra plats.

Varumärkesbyggande medium

Ett tecken på reklamfilmens kraft är att det då och då inträffar att företag drar tillbaka sina reklamfilmer. En SAS-reklam från 2020 slutade sändas på bolagets initiativ efter att den blivit föremål för en viral kritikstorm världen över. Huruvida det var rätt väg att gå eller inte kan diskuteras, men tydligt är att företag och varumärken noga ska tänka igenom vilket budskap de vill förmedla i sina reklamfilmer och att vara väl förberedda för att bemöta eventuell kritik. Så starkt är nämligen mediet film, att det kan både höja ett varumärke till skyarna och sänka det. Och kanske är det just kraften i budskapet som är en del av att det under så lång tid har varit vanligt att regissörer och filmskapare arbetar parallellt med konstnärlig film och reklamfilm?